07 października 2023

Wojciech Zezula, Managing Partner BPD

Ania jest coachem i trenerką biznesu, która pracuje z wielkim zaangażowaniem i pasją. Ma niesamowite wyczucie atmosfery i emocji rozmówców podczas spotkań biznesowych i towarzyskich. Wynika to z Jej empatii w relacjach i szacunku do współpracowników i Klientów. Ciągle rozwija swój warsztat pracy tak, aby najlepiej zaspokoić potrzeby rozwojowe uczestników szkoleń, warsztatów i coachingów. Miałem okazję tego doświadczyć podczas ponad 20-letniej znajomości, w tym 6 lat bliskiej współpracy. W ostatnich latach zbudowała własną metodę inspirujących szkoleń poprzez warsztaty z końmi Equus Mind. Byłem ich uczestnikiem i wiem, że to nie tylko atrakcyjna forma zajęć, ale skuteczna droga do identyfikacji i rozwoju własnego stylu przywództwa.