07 lipca 2023

#063 Przywództwo cz.2 – korzyści lidera

Przywódca stada u koni ma określone obowiązki…, ale i przywileje, np. może jako pierwszy pić, jeśli przywódczynią jest klacz, to jej źrebięta mają wyższą pozycję w stadzie i łatwiejszy dostęp do wody i pożywienia. 🐎

A czy lider zespołu ma korzyści? Bo na warsztatach, które prowadzę, liderzy skupiają się na swoich obowiązkach… 🙄💪

Pytania rozwojowe:

  • O jakich korzyściach lidera Ty myślisz? (Jakie korzyści może mieć lider?)
  • Na ile Twoją preferencją i korzyścią byłaby nagroda (powodzenie, status, władza) a na ile odpowiedzialność (służba i chęć działania na rzecz innych)?
  • A może łączysz oba te podejścia?

 

Końska Dawka Rozwoju Podcast