23 września 2022

#022 Konsekwencje. Dla sprawy. – Feedback cz.4

Konsekwencją nieprawidłowego wyczyszczenia konia mogą być otarcia jego skóry i ból… a jedną z kluczowych potrzeb konia jest zdrowie…

Jaki to ma związek z udzielaniem informacji zwrotnej?

W udzielaniu informacji zwrotnej z wykorzystaniem modelu FUKO, w trzeciej części rozmowy, jest czas na rozmowę o konsekwencjach dla sprawy. Nie jakie konsekwencje/sankcje zastosujemy i nie jak bardzo jesteśmy konsekwentni… tylko jak ważny jest poruszany temat/fakt/zdarzenie i co spowodował lub może spowodować w przyszłości.

 

Pytania rozwojowe:

  • Jak informujesz o konsekwencjach dla sprawy?
  • Kiedy warto omawiać konsekwencje w dialogu?
  • Co daje zrozumienie konsekwencji?

 

 

Końska Dawka Rozwoju Podcast