Moje doświadczenie obejmuje pracę z menedżerami różnych szczebli (Executive coaching), coaching w asyście koni (Horse Assisted Education), a także z osobami indywidualnymi (Life coaching).

W procesie rozwojowym może również uczestniczyć grupa i tu mogę wspierać zespoły jako osoba, która ma doświadczenie w prowadzeniu procesów Action Learning (w 2019 roku ukończyłam Szkołę Action Learning WIAL Poland).

Intrygujące pytania pobudzają do myślenia i stawiania hipotez!

Anna Zdzieszyńska - coaching, prowadzenie procesów rozwojowych: on-line, przez telefon oraz "tradycyjne"

Coaching

Klienci o mnie w roli coacha:

Joanna Tauber, President of Board w Tauber Promotion

Ania jest coachem, który rozumie jak istotne w biznesie jest przywództwo. W ciągu kilku lat znajomości widziałam jak rozwija swój warsztat i merytorykę szkoleń. Opracowała swoją indywidualną metodę szkoleń z udziałem koni, dzięki której każdy kto działa w biznesie, może szybko ocenić swoje kwalifikacje menadżerskie i dostosować sposób przywództwa do swojego unikalnego stylu.

Igor Kaczorkiewicz, Head of Product & Marketing, PR, Mercedes-Benz Trucks & FUSO

This Letter is to confirm that Mrs. Anna Zdzieszyńska has successfully delivered 560 coaching hours in the period of 2016-2018. The coaching service was performed with high professionalism and engagement.

We do recommend Mrs.  for the behavior coaching projects.

Jolanta Kondraciuk, Head of PL/BA-HR, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Ms. Anna Zdzieszyńska has successfully delivered 81 coaching hours. Session dates: July 2017 - November 2018. Coaching was dedicated to people in managerial positions. The areas of coaching were related to the improvement of managerial and motivational skills.

The cooperation was satisfying and the coaching processes carried out by Ms. Zdzieszyńska were highly professionally. The coaching processed were assessed by the participant as developing, inspiring and supportive, with substantive support. Thanks to the support of Ms. Anna Zdzieszyńska, participants solved problems in a constructive way and learned to release positive energy of teams in difficult situations. The participants appreciated mainly the extensive konwledge, experience and possitive attitude of Ms. Zdzieszyńska.

We fully recommend working with Ms. Anna Zdzieszyńska.

Zdjęcia na stronie Coaching:
- Jamie Street, Unsplash
- Rhondak Native Florida Folk Artist, Unsplash

Coaching, to "podróż bohatera", który chce wyruszyć w drogę, ale jeszcze nie ma pewności jaki jest jego cel, którą drogą podążać, jak wzrastać podczas podróży... Swoją rolę, jako coacha, postrzegam jako pewnego rodzaju katalizator uruchamiający reakcję lub jako kompas, który może wskazać kierunek, ale decyzji o drodze nie podejmuje.

Coaching jest doskonałym narzędziem wspierającym rozwój, ale również mobilizującym do wprowadzania zmian. Uczestnik coachingu sięga nie tylko do poziomu swoich zachowań i umiejętności, ale również przekonań.

Proces obejmuje 3-6 sesji odbywających się co kilka tygodni. Uczestnik coachingu ma możliwość przemyślenia swoich dróg działania i motywacji. Aktywnie poszukuje rozwiązań i buduje plany działania.